Mozgásrendszer : Csontvázrendszer!

Mozgásrendszer témakörön belül a csontvázrendszerről olvashatunk!

Mozgásrendszer 

Csontvázrendszer

 

A test mozgásában, térbeli helyzetváltoztatásában részt vevő ⇒szerveket⇐ együttesen mozgásrendszernek nevezzük. A mozgásrendszert aktív és passzív részre oszthatjuk.
Passzív → csontok.
Aktív → izomzat.

A mozgásrendszer részei: 

 1. Csontvázrendszer (csontok és ízületek)
 2. Izomrendszer

 

Csontvázrendszer: 
Az emberi szervezet csontváza 206 csontból áll. 
A csontváznak hármas szerepe van: 

 1. a szervezet szilárd vázául, támaszául szolgál
 2. életfontosságú szerveket véd a külső hatások ellen
 3. üregébe zárja a vöröscsontvelőt, mely a vérképzés szerve. 

 

A csontok alakjuk szerint lehetnek hosszú csövescsontok, lapos, rövid és szabálytalan csontok. Felszínükön izmok, erek,  idegek hatására dudorok, benyomatok, barázdák keletkeznek. A friss csont színe sárga, vérteltsége szerint többé-kevésbé vörös árnyalatú. 
A csontok két fő tulajdonsága a rugalmasság és a szilárdság. A csontok víztartalma 40%. Legfontosabb szerves anyaga az osszein. A szervetlen alkotórész elsősorban a hidroxilapatit. fiatal korban a csontok több szerves anyagot tartalmaznak, ezért nagyobb a rugalmasságuk, felnőttkorban fokozatosan emelkedik a mésztartalom, és a csont szilárdsága növekszik. 

 

A csont szerkezete: 

Átfűrészelt csont keresztmetszetén szabad szemmel is láthatóan két állomány különül el. Kívül a kemény , egyneműnek látszó kompakt csontállomány. Belül a vékony csontlemezkék és gerendácskák hálózatából álló szivacsos állomány. A csövescsontok üregében van a csontvelő. 

 

A csontok fejlődése:

Az embrionális élet második hónapjáig a későbbi csontváz helyén laza embrionális ⇒kötőszövet⇐ van. A második hónap elejétől kezdve az egyes vázrészek először porcos alakban különülnek el. Az embrió kezdetleges váza csak porcból és kötőszövetből áll. a csontosodás a második hónap végén indul meg, és egy hosszú folyamatnak a kezdete, amely a szülés után kb. a 20. életévében fejeződik be. 

A csontszövetet csontképző sejtek → osteoblasztok hozzák létre. A csontosodás megindulásakor ezek a sejtek fokozott mértékben szaporodnak, csoportokba tömörülnek, sejtközötti állományt választanak ki, és abba mintegy befalazzák magukat. a sejtközötti állomány  később mészsókkal itatódik át, és kialakul a végleges csontszövet. 

A csontok  hosszirányú növekedését a középső és a végrész határán elhelyezkedő epiphysis porckorongok teszik lehetővé. A vastagságbeli növekedés a csontok körülvevő csonthártya felől rárakódással indul meg. A csontok az igénybevételtől függően az élet folyamán állandó változásban vannak. A csontképző sejtek újabb és újabb csontállományt hoznak létre, miközben a csontfaló sejtek → osteclastok állandóan pusztítják. 
Csonttörés esetén a csontképző sejtek működése fokozódik. Fiatal szervezetben a csontok jól forrnak össze, és gyógyulás után újból teljes értékűek lesznek. 

A csontok járulékos részei: 

Ide tartoznak azok az alkotóelemek, melyek hozzájárulnak a csontrendszer működéséhez. 

 1. Porc: Szilárd, szívós, de a csontnál lágyabb, éles késsel még könnyen metszhető állomány. Nagy jelentősége van a csontok fejlődésében, mert a csontváz legnagyobb része átmegy a porcos állapoton. Újszülöttben és gyermekben a csontváznak még sok olyan része áll porcból, melynek helyén később csontot találunk. Felnőtt egyénben a porc a csontváz kiegészítője.
 2. Csonthártya: (Periosteum) A csontok felszínét a porccal bevont részeken kívül mindenütt egy erekben és idegekben bővelkedő kötőszöveti hártya, a csonthártya borítja. Ha a csontot a csonthártyától megfosztjuk a csont elhal. 
  A csonthártya hármas feladata: 
  - A csont táplálása és védelme.
  - Az anyaghiány pótlása, ha a csont megsérül.
  - A vastagságbeli növekedés előmozdítása.
 3. Csontvelő → medulla ossium 

 

A következő részben a csontok összeköttetéseiről olvashattok majd holnap :) 

MaZiDa 2017.03.21.

 

(Kattints a piros hivatkozásra, hogy másik, ehhez kapcsolódó szövetekről, szervekről szóló témakörről olvashass) 

III. témakör: Szövetek

III. témakörben a szövetekről annak fajtáiról olvashattok!

Szövetek

 

 • Hámszövet: Testünk külső és belső felszínét borítja a hámszövet. A bőr felszíni rétegét, a légző- és kiválasztórendszer, emésztőrendszer nyálkahártyájának külső felszínét és üreges szerveink bélését alkotja. A mirigyszöveteket szintén ide soroljuk. Valamint ide számítható még a vér- és nyirokerek belső felszínét, valamint a savós üregek felszínét bélelő endothel illetve mesothel is. 
  Szorosan egymás mellett helyezkednek el. A sejtek között intercelluláris járatok vannak, de   sejtközötti állomány nincs. 


  Csoportjai: 
  - Fedőhám (védőhám)
  - Érzékhám
  - Felszívóhám 
  - Mirigyhám

 • Kötő- és támasztó szövetek: A hámszövettől eltérően a sejtes állományon kívül nagy mennyiségű sejtközötti állományt is tartalmaznak.
  - A kötőszövet kitölti az egyes szervek közti tereket, összeköti a szöveteket, szerveket. A szervezet belső közegét alkotja. 
  - A támasztószövet alkotja testünk vázát. Különböző mechanikai igénybevételek alakítják ki. 

  * Kötőszövet sejtjei több félék: 
  1 - fibroblasztok ---> fibrociták
  2 - makrofágok (hisztociták) 
  3 - vándorsejtek (limfociták, plazmasejtek)
  4 - hízósejtek : véralvadásgátló anyagot (hepraint), illetve hisztamint, szerotonint tartalmaz. 
  A sejtközötti állományt a rostok és rost  közötti alapállomány alkotják. E rostok részben kollagén , rugalmas részben rácsrostok.
  ¤Megkülönböztetünk a szervezetben mindenütt előforduló laza rostos kötőszövetet, mely valamennyi kötőszöveti sejt- és rosttípust tartalmaz. tömött rostos kötőszövetet ---> izmok inait alkotja. A kötőszövet nagy mennyiségben tartalmaz vér- és nyirokereket, illetve idegeket. 
  A vér maga is kötőszövetnek tekinthető. A kötőszövet védelmet nyújt a mechanikai és kémiai ártalmak ellen. 

  *Támasztószövet: Mechanikai jelentősége sokkal kifejezettebb, mint a kötőszöveté. Ide soroljuk a porc- és csontszövetet. 

 • Porcszövet: 
  Sejtekből és sejtközötti állományból áll. A gömbölyű, nyúlvány nélküli porcsejtek az alapállomány üregeiben rendszerint csoportosan helyezkednek el. 

   

 • Csontszövet: 
  A porcsejtekhez  hasonlóan a csontsejtek a sejtközötti állomány üregeiben feküsznek. Az üregeket egymással finom csatornácskák kötik össze. Egy üregben csak egy csontsejt helyezkedik el. A sejt közötti állomány rostokból és rostközötti állományokból  áll, melybe nagy mennyiségű mészsó rakódott le. ez adja a csont nagyfokú szilárdságát. 

 • A kötőszövet és támasztószövet-félék között tárgyalhatjuk, de tulajdonképpen önálló csoport a Zsírszövet. A zsír mint tartaléktápanyag a kötőszöveti sejtekben halmozódik fel, azok zsírsejtekké alakulnak és megfelelő kötőszöveti hálózatba foglalva, lényeges meshanikai támasztószerepet képesek betölteni

 

Izomszövet: Szerkezetük és viselkedésük alapján háromféle izomszövetet különböztetünk meg: 1. simaizom; 2. harántcsíkolt izom; 3. szívizom. 

 1. Simaizom: Orsó alakú, átlag 15-500 µm hosszúságú sejtekből áll. A mag a sejt közepén foglal helyet. 

  A simaizomszövet akaratunktól függetlenül, a vegetatív idegrendszer hatására működik. Összehúzódása lassú , féregszerű, viszonylag nagy erőkifejtésre képes, és nem fárad.

 2. Harántcsíkolt izom. a vázizmokat építi fel, akaratunktól függően összehúzódó rostokból áll. E rostok néhány cm hosszúak, vastagságuk 30-80 µm. 

  A harántcsíkolt izomrost felszínét finom hártya borítja  ; közvetlenül a hártya alatt a plazmában számos pálcika alakú mag foglal helyet. 
  A harántcsíkolt izom nagy erőkifejtésre és gyors összehúzódásra képes, de hamar fárad. 

 3. Szívizom. a szívizom különleges felépítésű harántcsíkolt izom. A szívizom is rostokból áll, ezek azonban egymással összeköttetésbe lépnek, vagyis izomhálózatot alkotnak. A szívizomra az is jellemző, hogy az izomrostokon bizonyos távolságban a harántcsíkolatoknál jóval vastagabb vonalakat láthatunk.

  A szívizom működésileg és morfológiailag átmenet a harántcsíkolt és a simaizom között. Akaratunktól függetlenül működik, nagy erőkifejtésre képes, de nem fárad el. 

 

Idegszövet: Az élő szervezetek fejlődése, bonyolultabbá válása során olyan szövetfajta, az idegszövet különült el, melyre az jellemző, hogy a környezet hatásait felfogni, ingerületet létrehozni, a keletkező ingerületet tovavezetni és az ingerekre reagálni képes. Idegszövet építi fel a szervezetünk idegrendszerét. Mely biztosítja testünk egyes részeinek kölcsönös kapcsolatát, szabályozza az egyes szervek működését, és összeköti a szervezetet a külvilággal. 

 

MaZiDa 2017.03.19. 

(Kattints a piros hivatkozásra, hogy másik, ehhez kapcsolódó sejtekről szóló témakörről olvashass) 

 •  

   

Anatómiai szakkifejezések és a sejt.

Második részben olvashatunk az anatómiai szakkifejezésekről. A sejtről annak szerkezetéről, nagyságáról és élettanáról!

 

 

Anatómiai szakkifejezések

 

angulus - szöglet
anterior - elülső
arteria - ütőér
articulatio - ízület
corpus - test
crista - taraj
dexter - jobb
externus - külső
fissura - hasadék
foramen - lyuk
ganglion - idegdúc
glandula - mirigy
incisura - bevágás
infra - alatt
inter - között
internus - belső
intra - belül 
lateralis - oldalsó 
ligamentum - szalag
lymphonodus - nyirokcsomó
magnus - nagy
medialis - középhez közel eső
musculus - izom 
nervus - ideg 
nucleus - mag
os - csont
parvus - kicsi
posterior - hátsó
profundus - mély
ramus - ág 
regio - tájék 
sinister - bal 
sinus - öböl 
spina - tövis
sub - alatt
substantia - állomány 
sulcus - árok 
superficialis - felületi 
supra - felett
tuber - dudor
tuberculum - kiemelkedés
valvula - billentyű 
vena - visszér

 

 

Sejt

Az élő szervezetet felépítő anyag a protoplazma (protoplasma). 
A protoplazma egy rendkívül bonyolult, félig folyékony, kolloidális rendszer, átmenet az oldat és a szabad szemmel egyneműnek látszó, de apró részecskékből álló elegy az emulzió között. Kb. 80 % vízen kívül szerves és szervetlen agyagokat valamint a kémiailag ugyancsak a fehérjék csoportjába tartozó fermentumokt tartalmaz. 

 

 

A protoplazma legjobban elkülönült formája a sejt latinul - cellula. Mely citoplazmából, magból és járulékos alkotórészekből vagy sejtorganellumokból áll. 

A sejt alakja és nagysága: 

 

A sejtek alakja elhelyezkedésük (környezetük), részben működésük szabályozza. Rendkívül változatosak. Folyékony közegben a felületi feszültség törvényeinek megfelelően gömb alakúak. Más esetben mint pl. : hámsejt a szomszédos sejtek nyomása folytán sokszögűek, kocka vagy henger alakúak is lehetnek. 

Nagyságuk tág határok között mozog.
A legkisebb sejt 4 µm --> egyes idegsejtek. 
A legnagyobb sejt 600-700 µm --> simaizomsejt. 
Az emberi szervezet sejtjeinek mérete általában 10-30 µm között változik. (1  µm = 0,001 mm) tehát csak mikroszkóppal láthatóak. Az emberi szervezet több kb. 30 billió sejtből áll. 

Alkotórészei:  

 1. citoplazma: (cytoplasma) vagy más néven sejttest a sejtnek a magon kívüli része. A cytoplasmaban kissé szilárdabb külső és kevésbé szilárd belső részt különítünk el. A külső rétegnek és a sejtet körülvevő a külvilágtól elhatároló sejthártyának nagy szerepe van a sejt életében. Rajta keresztül veszi fel a sejt a tápanyagot és adja le a bomlástermékeket. 
 2. Sejtorganellumok: A cytoplasmaba ágyazva különböző alakos elemeket találunk. = Sejtorganellumok. A sejtmag közelében található sejtközpont : cytocentrum rendszerint páros testecskékből , a centriolumokból áll. Fontos szerepe van a sejt osztódásában és mozgásjelenségeiben valamint a plazmában állandó mozgásban lévő pálcika formájú mitokondriumok (mitochondriumok).
  A mitokondriumok  fehérje- és lipoidmolekulákból áll lemezes szerkezetet mutatnak és fontos enzimrendszereket tartalmaznak. melyek elsősorban a sejt anyagcsere oxidációs folyamataiban vesznek részt. 
  A citoplazmának a mitokondriumnál kisebb, csak elektronmikroszkóppal látható részei a riboszómák. 
  A sejtmag közelében található finom hálózat az ún. Golgi-apparátus, amely a sejt szekréciós tevékenységében vesz részt. 
  Ideiglenesen különböző anyagok találhatóak még a citoplazmában --> festékszemcsék, zsírcseppek, váladékszemcsék, valamint oldatcseppek a vakuólumok. 
  A legfontosabb szerkezeti elem a sejt működését tekintve a sejtmembrán. 
 3. Sejtmag: (nucleus) Általában a sejt közepén vagy excentrikusan helyezkedik el. Változatos nagyságú kb 5-25  µm átmérőjű. a citoplazma és a mag térfogata között állandó viszony áll fenn. Alakja általában gömb de vannak pálcika és orsó alakú magvak is. A sejteknek rendszerint egy magvuk van de természetesen vannak kivételek , két-, sőt többmagvú sejtek is léteznek. Pl.: izomsejt, májsejt. 
  A magot a citoplazmától finom hártya maghártya választja el. Fehérjetartalmú folyadék magnedv tölti ki a mag belsejét. Ebbe ágyazva bázikus festékkel jól festhető , szabálytalan rögök láthatóak (kromatin-chromatin) . A kromatin tartalmazza a sejt legfontosabb anyagát a dezoxiribonukleinsavat = DNS. 
  A sej osztódásakor a kromatin fonalas formát vesz fel ezek a kromoszómák. melyeknek az öröklődésben van nagy szerepük, nagy valószínűséggel az öröklődési tényezőket, a  géneket tartalmazzák. 
  A kromoszómák száma fajokra jellemzően állandó. Az emberé 46. 
  A nemi sejteknek csak fele számú kromoszómájuk van. Az embernek 23. Megtermékenyítéskor helyre áll az eredeti kromoszóma szám 23+23=46.
  A magon belül kerek testecskék, magvacskák (nucleolusok) láthatóak. az általuk leadott ribonukleinsav a maghártyán átlépve részt vesz a citoplazma fehérjeszintézisében. 

A sejt élettana

 

 1. Sejtanyagcsere:
  Transzport folyamatok: sejt működéséhez szükséges anyagok felvétele a sejthártyán (szelektív permeábilitás ez függ a membrán pórusnagyságától és az anyagok zsíroldékonyságától) keresztül.
 • Passzív transzport (energia nem szükséges az anyagok a koncentráció különbségnek, hidrosztatikai nyomáskülönbségnek, vagy az eltérő elektromos- potenciál különbségnek megfelelően áramlanak a sejtbe).
  • Diffúzió: az oldott anyag a rendelkezésre álló teret igyekszik egyenletesen betölteni. Ha két különböző töménységű oldatot hozunk össze egymással, az oldatok elegyednek. Minél nagyobb a koncentráció különbség, annál gyorsabb a diffúzió.
  • Ozmózis: abban az esetben, ha a diffundáló anyag útjában membrán helyezkedik el, mely az oldandó anyag számára átjárhatatlan (szemipermeábilis hártya), akkor a membránon keresztül csak az oldószer tud áramlani a töményebb közeg felé. Az ozmózis addig tart, amíg az oldószer egész mennyisége el nem keveredett a töményebb oldattal, illetve a szemipermeábilis hártya két oldalán lévő oldat egyenlő koncentrációjúvá nem vált. Az ozmózist megakadályozhatjuk, ha az oldatot kellő nyomás alá helyezzük. Így az oldószer vagy nem jut át a membránon, vagy visszaáramlik. Ha a kifejtett nyomás akkora, hogy semmilyen áramlás nem történik, akkor ún. dinamikus egyensúly alakul ki. Az a nyomást, amit az oldatra kell kifejteni, hogy ozmózis ne jöjjön létre, ozmotikus nyomásnak nevezzük. A sejtmembrán feladata, hogy az ozmotikus nyomást fenntartsa. Ha bármilyen okból megváltozik az ozmotikus nyomás, szervezetünk azonnal reagál a verejték, a vizelet mennyiségének és összetételének változtatásával.
  • Oldatok:
   • izotóniás (ozmotikus nyomása megegyezik a sejtével),
   • hipotóniás (az oldat ozmózisnyomása kisebb, a sejt megduzzad),
   • hipertóniás (az oldat ozmózisnyomása nagyobb, a sejt zsugorodik).
  • Aktív transzport (ATP szükséges)(pl.: Na+ és K+ ionpumpa mechanizmusa)
   • A sejt zavartalan működéséhez szükséges anyagok mindegyike nem tud passzív módon bejutni a sejtbe.
   • Mindig a koncentráció grádienssel szemben történik.
   • A membránon keresztül történő anyagszállítást az ún. „Carrier” molekulák segítik.
  • Fagocitózis:
   • Inkább a védekezésben játszik szerepet. (pl.: baktériumok, porszemcsék stb.).
   • Szilárd anyagok, részecskék bekebelezése.
  • Pinocitózis: Asszimiláció.
   • Folyadék, és folyadékban oldott anyagok felvétel (pl.: fehérje felvétel).
  • Disszimiláció.
  • Szekréció.

 

          2. Sejtmozgás:

 

 • amőboid mozgás (pl.: monocyták),
 • csillószőrök (pl.: egyes hámsejtek).
 • 3. Ingerlékenység

 

 • Ingerlékenység : inger (ingerküszöb)  ingerület (akciós potenciál)  ingervezetés. (Az ingerület terjedésének a sebességét a sejteken belüli ellenállás határozza meg. Vastagabb ideg vagy izomrost ellenállása kisebb  az ingerület terjedése gyorsabb.)
 • Válasz: a mozgás formájában, anyagcsere csökkenés illetve növekedésben valósul meg.
 • A differenciált sejteknél speciális reakciók, pl.: izomsejt az ingerület hatására összehúzódik.
 • 4. Sejtnövekedés:

 

 • Táplálkozás során a sejt gyarapodik, mely a citoplazma tömegének a növekedését eredményezi, ha a sejt már a megnövekedett citoplazma tömeget nem tudja táplálni, akkor visszafejlődik, elpusztul vagy osztódik.
 • 5. Sejtosztódás:

 

 • Előfeltétele, hogy a sejt a teljes nagyságát elérje.
 • Direkt sejtosztódás (amitózis) a magban kezdődik, majd a citoplazma is kettéosztódik.
 • Indirekt sejtosztódás (mitózis) a sejt vizet vesz fel, megduzzad (1), a sejtközpont osztódik és a sejt két pólusára vándorol (2). A magban egyidejűleg kialakulnak a kromoszómák (3), a kromoszómák hosszában kettéhasadnak, számuk megkétszereződik és egyik felük az egyik, míg másik felük a másik sejtközpont köré csoportosul (4), majd a plazma osztódik, középen befűződés keletkezik, és a sejt kettéválik.(5-6).
 • Felező sejtosztódás (meiózis) az ivarsejtekre jellemző osztódás. Az osztódást megelőzően az ivarsejtben a kromoszóma párok kettéválnak. Egyik a fiú, másik a lány sejtbe kerül. Így min a hím, mind a női ivarsejt fele kromoszóma számmal rendelkezik (haploid kromoszóma szám). A kromoszómaszámok a sejtek egyesülésekor egészülnek ki.

 

MaZiDa 2017.03. 17.